Jongeren maken zich meer zorgen om persoonlijke gegevens op internet

Op Marketingfacts staat weer een mooi overzicht over het gebruik van internet en social media in Nederland. Opvallend zijn de cijfers niet zo heel erg. De bestaande trends zetten rustig door. Wel opvallend is dat er meer flink aandacht is voor veiligheid en privacy. En juist bij de jongeren neemt het aantal personen dat zich zorgen maakt toe.

Zie hieronder enkele resultaten, maar bekijk vooral het gehele artikel op Marketingfacts.nl.

Ondanks dat de hacks, ransomware en datalekken je om de oren vliegen, is er in de beleving van de Nederlander qua bezorgdheid in de afgelopen 10 jaar weinig veranderd. Nog steeds maakt ongeveer de helft zich zorgen over de veiligheid van hun persoonlijke gegevens op internet. Van alle generaties maken digitieners zich het minste zorgen. Wel is de groep digitieners die zich zorgen maakt gegroeid. Die groei is ook te zien onder millennials. Babyboomers zijn het meest bezorgd.

54 procent maakt zich zorgen over de ‘sporen’ die zij op het internet achterlaten. Dan hebben we het over adresgegevens en bankzaken, wachtwoorden en online gedrag zoals zoekgeschiedenis en bezochte websites. Daarnaast maken Nederlanders zich zorgen over de zichtbaarheid van foto’s, likes en comments op social media en (gedeelde) locaties.

Bijna driekwart van de Nederlanders heeft de privacyinstellingen van Facebook wel eens aangepast. Opvallend is dat de babyboomers – ondanks dat zij het meest bezorgd zijn over de veiligheid van hun persoonlijke gegevens op internet – zich minder bezig houden met hun privacy op Facebook. Zes op de tien babyboomers hebben de instellingen wel eens aangepast.

Als het om WhatsApp gaat, ook eigendom van Facebook, heeft tweederde van de Nederlanders de privacy-instellingen nog nooit gewijzigd. En die blauwe vinkjes: slechts 12 procent heeft de leesbewijzen actief uitgeschakeld omdat zij niet willen dat de ander ziet dat het bericht is gelezen.


PS. Het onderzoek onderscheidt vier gebruikersgroepen, te weten digitieners, millennials, generatie X en babyboomers. Digitieners zijn 14 tot 20 jaar, millennials zijn 21 tot 35 jaar, generatie X is 36 tot 55 jaar en babyboomers zijn 56 jaar of ouder.